arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Priemysel

Voda v priemysle, v jeho jednotlivých odvetviach, odboroch i závodoch má veľmi rozmanitý charakter.

Mnohé priemyselné výrobné procesy si vyžadujú veľké množstvo vody rôznej kvality a zabezpečenia, čo vieme dosiahnuť našimi produktmi a komplexnými riešeniami.