arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Kazetové filtre

Kazetový filter je unikátny filter svojho druhu z pohľadu použitia filtračného materiálu aj spôsobu filtrácie a čistenia filtra.

Samotný filter pozostáva z kaziet, na ktorých je navinuté špeciálne vyvinuté mikrovlákno s rôznou hrúbkou podľa filtračného stupňa. Technológia je patentovaná pre vysoký stupeň filtrácie ( až do 2 µm) v porovnaní s komerčne ponúkanými filtrami.

kazetový filtter

Filtrácia:

Voda prúdi z povrchu cez vlákna ku kazete, pričom pevné častice sú zachytávané na povrchu ale aj medzi vrstvami vlákien. Na kazete sa nachádzajú drážky, ktoré zvedú už prefiltrovanú vodu do zberného potrubia. Zberným potrubím sa prefiltrovaná voda dostane von z filtra. Jednotlivé kazety sú usporiadané do radov okolo zberného potrubia.

Čistenie filtra:

Po dosiahnutí prednastavenej hodnoty tlakovej diferencie na vstupe a výstupe z filtra, alebo prednastaveného časového intervalu je spustený proces samočistenia tlakovou vodou z trysiek. Proces čistenia filtra trvá 10 min, filtrácia je prerušená a pracia voda je odoberaná z externej pracej nádrže o zvyčajnom objeme cca 5m3.

Charakteristika AMF:

 • filtračný materiál: špeciálne vyvinuté mikrovlákno
 • filtračný stupeň od 20 do 2 µm - mikrofiltrácia
 • prietok do 320 m3/hod (pre jeden filter)
 • vybavený samočistiacim mechanizmom
 • pracuje v plnoautomatickom režime a s možnosťou telemetrického prenosu dát na dispečing

Použitie AMF filtra:

 • Bol špeciálne vyvinutý na odstraňovanie vyšších koncentrácii železa – vhodný pre pitnú vodu aj priemyselnú vodu s vysokým obsahom železa.
 • Pre svoj vysoký filtračný stupeň (až do 2 µm) je výborným riešením pre úpravu pitnej vody, dosahujúc vysokú kvalitu pitnej vody so zákalom pod 1 NTU.
 • V kombinácii so sitovým filtrom v plnoautomatickom režime predstavuje elegantné riešenie kompletnej úpravy vody s nenáročnou obsluhou, ktoré je atraktívne pre obce aj odborne zdatné vodárne.
 • Je aplikovaný aj pre filtráciu priemyselnej vody so špeciálnymi požiadavkami.
 • Predfiltrácia pred reverznou osmózou a iné submikrónové systémy
 • Pre odstránenie nerozpustných látok a zákalu je vhodný aj pre účely filtrácie odpadovej vody.

Výhody AMF oproti klasickej pieskovej filtrácii:

 • vyššia účinnosť filtrácie ako pri tradičných pieskových filtroch – nižší filtračný stupeň
 • účinné odstraňovanie mikrobiálneho znečistenia vrátane cýst Giardia a Cryptosporídií, ktoré pri pieskovej filtrácii prechádzajú cez filter a sú odolné voči dezinfekcii chlórom.
 • špeciálne vyvinutý na odstraňovanie vyšších koncentrácií železa. Pri odstraňovaní železa mikrovláknový filter prekonáva hlavnú nevýhodu pieskových filtrov, ktorou je tvorba pomerne širokých kanálikov v piesku železitými baktériami. K takémuto javu nedochádza vzhľadom na povahu štruktúry kazety mikrovláknovej technológie, čím je po celý čas zabezpečená účinná filtrácia a odstraňovanie železa.
 • spĺňa prísne požiadavky na pitnú vodu – zákal pod 1 NTU aj pri náhlom zhoršení kvality surovej vody
 • priaznivý k životnému prostrediu – nepoužívajú sa vysoké dávky chemikálií ako pri komerčne ponúkaných pieskových filtroch

 

kazetová filtrácia