arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Membránová filtrácia

V našich riešeniach navrhujeme mikrofiltráciu alebo ultrafiltráciu na membránach pozostávajúcich zo zväzkov dutých vlákien PVDF ( polyvinylidenfluorid) TIPS technológie. TIPS technológiou sa zvýšila odolnosť vlákna voči chemikáliám a mechanická pevnosť vlákna.

Filtrácia:

Pri membránovej filtrácii je hnacou silou rozdiel tlakov cez membránu. Membránová filtrácia prebieha z vonku do vnútra dutiny vlákna, 20 - 60 minút v závislosti na kvalite surovej vody pri vyššom zákale kratšiu dobu. Produktom filtrácie je permeát – upravená voda a retentát.

Čistenie membrán:

Pravidelné čistenie membrán je zabezpečené vzduchom, pričom prietok vzduchu je generovaný dúchadlom. Proces čistenia membrán vzduchom trvá 2 – 4 minúty a počas čistenia membrán je filtrácia na tom danom module, ktorý sa čistí pozastavená.

Chemikálie a voda z akumulačnej nádrže (1,5 m3) sú používané len k občasnému čisteniu membrán, ktoré trvá 20 – 30 minút. Taktiež je vykonávaná regenerácia membrán 1x za 1-3 mesiace po dobu 2 – 3 hodín. Okrem chemického čistenia je vykonávaný aj test integrity membrán, ktorým sa testuje ich neporušenosť. Test integrity trvá 15 minút a je vykonávaný podľa potreby.

 

membránová filtrácia

Charakteristika:

 • režim filtrácie: dead alebo cross-flow
 • plocha membrán 78 m2/105 m2
 • filtračný stupeň 0,1- 0,01 µm
 • materiál PVDF (polyvinyliden fluorid)
 • pranie membrán vzduchom
 • občasné čistenie membrán chemikáliami

Použitie:

vysoký filtračný stupeň zabezpečuje vysokú kvalitu vody pre úpravu pitnej vody je aplikovaný aj pre filtráciu priemyselnej vody so špeciálnymi požiadavkami.

Výhody ponúkaného typu membrán:

 • Veľká filtračná plochamembrán oproti konvenčným membránam, následkom čoho sú znížené nároky na priestor.
 • PVDF materiál so zvýšenou mechanickou pevnosťou a odolnosťou voči chemikáliám (predĺženie životnosti membrán)
 • Jednoduchosť procesu.
 • Vďaka vysokému filtračnému stupňu 0,1- 0,01 µm, vysoká kvalita permeátu (upravenej vody).
 • Navrhujeme v kombinácii s ďalšími filtračnými stupňami ako plnoautomatickú linku.