arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Závlahové prietokomery

V závlahových systémoch vieme použit rôzne typy prietokomerov:

Indukčné

indukčný prietokomer

Indukčný prietokomer umožňuje meranie prietoku elektricky vodivých kvapalín v rôznych odvetviach priemyslu. Možno ho použiť aj v aplikáciách , kde je potrebné merať médium obsahujúce pevné časti alebo nehomogénne zmesi. Pre meranie abrazívnych zmesí je nutné použitý indukčný prietokomer so špeciálnou výstelkou.

Indukčné prietokomery spĺňajú náročné požiadavky na presnosť, spoľahlivosť a dlhodobú stabilitu merania. Umožňujú meranie prietoku média v oboch smeroch .

Meranie prietoku média je u indukčných prietokomerov bezkontaktné, bez mechanických pohyblivých častí a neovplyvňuje nijako hydrodynamické pomery v potrubí .

Hlavné výhody:

 • vysoká presnosť merania v širokom rozsahu meraných hodnôt
 • vysoká spoľahlivosť , minimálne nároky na údržbu ( bezúdržbové )
 • nespôsobujú hydraulické straty v potrubí
 • hygienicky nezávadné , možnosť použitia v potravinárskom alebo chemickom priemysle
 • možnosť diaľkového prenosu nameraných dát

Mechanické – Woltman silver turbo

woltman

Woltman Silver Turbo-WSTsb implementuje pokročilé metódy a technológie, aby bolo možné predložiť špičkový produkt.

OBLASTI POUŽITIA

Vodovodné siete, v poľnohospodárstve a v priemysle

VLASTNOSTI

 • Maximálna teplota kvapaliny 60°C
 • Maximálny prevádzkový tlak: štandard-16bar (Na požiadanie - 25bar)
 • Teleso meradla: sivá liatina, s povlakom polyester (Možný výber – bronz (Norma AWWA)
 • Dodávané rozmery: 2“ – 12“ (50mm – 300mm)
 • WSTsb má široké rýchlosti merania, ktoré mu umožňujú použite v rôznych aplikáciách
 • a v extrémnych situáciách (nízke toky, vysoké toky)
 • Odolný voči extrémnym pracovným podmienkam, ako je napr. vibrácia
 • Žiadna citlivosť na vlhkosť (aj v prípade, že suchá komora je naplnená vodou)
 • Magnetická spojka WSTsb, rovnako ako jeho predchodca, merač Woltman Turbo - má jedinečnú meraciu jednotku, v ktorej necháva len jednu pohybujúcu sa súčiastku v styku s vodou. Magnety, ktoré sú inštalované v obežnom kolese a v prevodovke sa odpudzujú na rozdiel od Woltmanu WT, kde sa magnety priťahujú
 • Implementácia olejového zásobníka a klzného ložiska zabezpečí lepšiu životnosť

IRT

Špeciálny dizajn umožňuje meranie vody s vysokým obsahom nečistôt.

mechanický vodomer

Vlastnosti:

 • Veľkosť DN80 – DN250
 • Zanedbateľná head loss
 • Jednoduchá údržba
 • Vymeniteľná meracia jednotka
 • Hermeticky uzavreté počítadlo so sklenenou šošovkou
 • Ložiská sú počas prevádzky neustále preplachované, aby sa zabránilo usadzovaniu pevných častíc
 • Optional electrical output: EV (Volume) or EF (Rate of Flow)
 • Kompatibilný s automatickým čítacím systémom Dialog

 

Ultrazvukové – Octave

OCTAVE využíva dvojlúčovú ultrazvukovú technológiu pre presné a spoľahlivé meranie bez obsahu pohyblivých súčiastok. Jedinečnou konštrukciou a technológiou je zaručená vynikajúca dlhodobá stabilita a spoľahlivosť.

Ultrazvukový prietokomer OCTAVE je ideálna náhrada združených vodomerov Zákazníkom prináša mimoriadne presné meranie pretečeného množstva vody, úsporu energie a v neposlednom rade aj nižšie obstarávacie náklady.

Prietokomer OCTAVE je možné použiť ako fakturačné meradlo.

OCTAVE je batériou napájaný prietokomer so životnosťou batérie až 15 rokov.

Robustná mechanická konštrukcia s krytím IP68 umožňuje použiť prietokomer aj v zaplavených priestoroch (šachtách) bez akéhokoľvek obmedzenia jeho funkčnosti. Pracovný tlak prietokomera OCTAVE je 16 barov, je extrémne citlivý a presný už pri malých prietokoch vody. Prietokomer je možné nainštalovať v akejkoľvek polohe. Samozrejmosťou je príprava na AMR.