arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Zníženie strát vody

NRW Znižovanie strát vody

Ako znížiť množstvo nefakturovanej vody?

AMR/AMI – SMART METERING

  • Centralizovaný zber dát ( Walk/Drive by, Fixed network)
  • Včasná diagnostika porúch na vodovodnej sieti
  • Dlhodobá spoľahlivosť a presnosť
  • Hromadná analýza získaných údajov

Tlakový a prietokový manažment

  • Úprava tlakových pomerov na vodovodnej sieti
  • Regulácia hladiny vo vodojemoch, zabránenie pretečeniu
  • Zabránenie vyprázdneniu vodojemov pri poruche
  • Ochrana pri tlakových rázoch