arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Úprava vody

Úprava povrchovej vody

 

Názov projektu Úprava povrchovej vody
Prietok (l/s) 24
Max. zákal surovej vody (NTU) 15
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitový filter – kazetový filter – dezinfekcia NaClO Prenos dát na dispečing
Stupeň riadenia plnoautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody
Prietok (l/s) 24
Max. zákal surovej vody (NTU) 35
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením
Stupeň riadenia plnoautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody
Prietok (l/s) 24
Max. zákal surovej vody (NTU) 50
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitové filtre – pieskové filtre - kazetový filter – dezinfekcia UV žiarením
Stupeň riadenia plnoautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu
Prietok (l/s) 20
Max. zákal surovej vody (NTU) 70
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Vtokový kôš – sitový filter – membrány – tlakové filtre so špeciálnou náplňou - dezinfekcia NaClO
Stupeň riadenia plnoautomatické

Názov projektu Úprava povrchovej vody + odstraňovanie antimónu + arzénu
Prietok (l/s) 200
Max. zákal surovej vody (NTU) -
Max. zákal upravenej vody (NTU) ˂1
Popis Čírenie-sedimentácia-pieskové filtre-tlakové filtre s  katalytickým materiálom - dezinfekcia
Stupeň riadenia plnoautomatické

Názov projektu Intenzifikácia úpravne vody
Prietok (l/s) 30
Filtračný stupeň
500 μm a 100 μm
Popis Vtokový kôš - 2x sitový filter - dávkovanie koagulantu - automatizácia systému

 

Filtrácia v priemysle

 

Názov projektu Filtrácia chladiacej vody v priemysle
Prietok (l/s) 70
Filtračný stupeň  300 μm, množstvo NL = 15mg/l, tlak do 4bar
Popis Zachytenie nerozpustných látok automatickým samočistiacim sitovým filtrom EBS10000

 

Názov projektu Filtrácia chladiacej vody pre kompresor v oceliarskom priemysle
Prietok (l/s) 15,6
Filtračný stupeň
130 μm
Popis
6" automatický sitový filter SAF 4 500

Názov projektu Filtrácia chladiacej vody pre DOZV - kompresorovú stanicu v oceliarskom priemysle
Prietok (l/s) 49,5
Filtračný stupeň 100 μm
Popis 8" automatický sitový filter SAF 6 000

Názov projektu Filtrácia vody v požiarnej nádrži
Prietok (l/s) 22,0
Filtračný stupeň 100 μm
Popis 3" poloautomatický oceľový sitový filter

Názov projektu Filtrácia priemyselnej úžitkovej vody v stavebnom priemysle
Prietok (l/s) 10,0
Filtračný stupeň 20 μm
Popis 2" poloautomatický diskový filter

Názov projektu Filtrácia studničnej vody
Prietok (m3/hod) 8 - 15
Filtračný stupeň 100 μm
Popis 2" automatický sitový filter TAF

Názov projektu Predfiltrácia odpadovej vody z práčovne
Prietok (m3/hod) 7
Filtračný stupeň 25 μm
Popis 2" automatický sitový filter TAF