arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Recyklácia vôd v priemysle

Voda, ktorá už nevyhovuje pôvodnému účelu využitia upravíme na parametre, aby mohla byť použitá na pôvodný účel využitia resp. po úprave bude vhodná na využitie v inej časti procesu, kde nahradí „čerstvú vodu“, čo znižuje náklady na množstvo vôd potrebných pre proces/y a znižuje množstvo vypúšťaných odpadových vôd.

 

Na základe tak definovaného pojmu sú aktuálne 2  oblasti riešenia:

 

 

Oblasť využitia týchto technológii v praxi:

 • Chemický priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Strojárenský priemysel
 • Sklársky priemysel
 • Lomy, bane, štrkoviská, pieskoviská,
 • Betonárne
 • Stavebníctvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Spracovateľský priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Vodné hospodárstvo
 • Ropný priemysel
 • ...