arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Ultrazvukové vodomery

Revolučne nové, presné a spoľahlivé ultrazvukové meradlá pretečeného množstva vody predstavuje sortiment ultrazvukových vodomerov a prietokomerov .

Prietokomer OCTAVE

ultrazvukový prietokomer

OCTAVE využíva dvojlúčovú ultrazvukovú technológiu pre presné a spoľahlivé meranie bez obsahu pohyblivých súčiastok. Jedinečnou konštrukciou a technológiou je zaručená vynikajúca dlhodobá stabilita a spoľahlivosť.

Ultrazvukový prietokomer OCTAVE je ideálna náhrada združených vodomerov  Zákazníkom prináša mimoriadne presné meranie pretečeného množstva vody, úsporu energie a  v neposlednom rade aj nižšie obstarávacie náklady.

Prietokomer OCTAVE je možné použiť ako fakturačné meradlo.

OCTAVE je batériou napájaný prietokomer so životnosťou batérie až 15 rokov.

Robustná mechanická konštrukcia s krytím IP68 umožňuje použiť prietokomer aj v zaplavených priestoroch (šachtách) bez akéhokoľvek obmedzenia jeho funkčnosti. Pracovný tlak prietokomera OCTAVE je 16 barov, je extrémne citlivý a presný už pri malých prietokoch vody. Prietokomer je možné nainštalovať v akejkoľvek polohe. Samozrejmosťou je príprava na AMR.

Vodomery a prietokomery s impulzným výstupom je možné do systému diaľkového odpočtu integrovať pripojením pomocou externého rádiového modulu.

ultrazvukový vodomer s diaľkovým odpočtom

Pomocou externého rádio modulu je možné prietokomer Octave pripojiť do navrhovaného AMR systému. Rádio modul sa pripojí na impulzný výstup prietokomera. Rádio modul sa umiestní do priestorov šachty (prípadne iné umiestnenie), v ktorej bude inštalovaný prietokomer.

Ako konštrukčný materiál prietokomeru OCTAVE je použitá liatina, ktorá je povrchovo upravená epoxidovým lakom schváleným pre pitnú vodu. V ponuke je už aj prevedenie z kompozitných materiálov či nerezu.

ultrazvukový vodomer

Typy prietokomerov OCTAVE

 • Liatina
 • Kompozit
 • Nerez

Množstvo dôležitých údajov o prietoku vody a ďalšie informácie o stave prístroja sú zobrazované na dvojriadkovom, programovateľnom LCD displeji. Flexibilný formát údajov vrátane smeru toku, rýchlosti toku, objemu a detekcií únikov.

ultrazvukový prietokomer

funkcie ultrazvukového vodomera

Pre prenos údajov z prietokomera je možné využiť impulzný alebo analógový výstup.

 

Vodomery HYDRUS

hydrus

(prevedenie aj s integrovaným rádiovým modulom)

Ultrazvukový vodomer HYDRUS je statický vodomer pre extrémne presné meranie a záznam prietokov je vhodný pre všetky spôsoby dodávky vody.

Vlastnosti

 

 • prenos dát v reálnom čase
 • dlhodobá stabilita aj pri ťažkých podmienkach prevádzky
 • neobmedzené systémové využitie
 • detekcia únikov a prasklín potrubia
 • vyšší výkon ako požiadavky na triedu D
 • nie je nutná prítomnosť ukľudňujúcich dĺžok
 • množstvo meranej vody nie je ovplyvňované prítomnosťou vzduchu
 • odolnosť voči sedimentácii
 • možnosť inštalácie v akejkoľvek polohe
 • vhodný aj pre vonkajšiu montáž
 • zobrazovanie chybových a výstražných hlásení
 • schválený podľa MID do R= 400

Možnosti komunikácie:

 • M - Bus
 • impulzný výstup
 • rádio 434/868 MHz
 • L - Bus

ultrazvukový prietokomer AMR

Vodomery HYDRUS sú určené na pitnú vodu. Životnosť batérie u týchto vodomerov je až 16 rokov, majú krytie IP 68 (vodotesné), pracujú pri tlaku 16 barov a sú predpripravené na napojenie diaľkového odpočtu dát.

Súčasťou vodomera je LCD 8-miestný displej, kde je zobrazovaný prietok, množstvo, priemerné teploty, okamžitá chyba a výstraha, dátum, primárna a sekundárna adresa, rádio signál, stav batérie, účtovný deň, počítadlo chybových hodín a hodnoty pulzov.