arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Kalové hospodárstvo

Špecializujeme sa na komplexné riešenia procesu čistenia odpadových vôd implementovaním nekonvenčných riešení v komunálnych, priemyselných čistiarňach odpadových vôd aj separáciu v poľnohospodárstve.