Kalové hospodárstvo

Špecializujeme sa na komplexné riešenia procesu čistenia odpadových vôd implementovaním nekonvenčných riešení v komunálnych, priemyselných čistiarňach odpadových vôd aj separáciu v poľnohospodárstve.