arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Predplatné vodomery AK311

Máte problém s neplatičmi?

Novinkou v oblasti manažmentu spotreby vody je Predplatný vodomer, založený na princípe hotovostnej platby vopred.

Odberateľ vody má priradenú čipovú kartu, na ktorej má predplatené kredity.

Toto riešenie je zaujímavé nielen pre vodárenské spoločnosti a obce, ale aj pre samotných správcov bytov (Bytové družstvá, Spoločenstva vlastníkov bytov apod.), lebo často sú v bytovom dome neplatiči, s ktorými správca musí komunikovať. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov musí pravidelne sledovať úhradu platieb do fondu opráv ako aj za všetky ostatné služby spojené s bývaním. V prípade, ak ich vlastníci pravidelne neuhrádzajú, je povinný vymáhať nedoplatky.

Prinášame Vám riešenie tejto situácie v oblasti spotreby vody. Inštalovaním predplatných vodomerov na potrubie budete mať absolútny prehľad spotreby vody v bytovej jednotke. Vlastník bytu si množstvo vody, ktoré bude chcieť spotrebovať napr. za 1 mesiac, zaplatí vopred a až následne sa čipovou kartou aktivuje vodomer a obnoví sa dodávka vody do bytovej jednotky. Po prečerpaní zaplateného množstva vody sa vodomer opäť zablokuje a jeho činnosť sa obnoví, až keď si majiteľ bytu opäť zakúpi kredit a priložením čipovej karty aktivuje vodomer.

Týmto procesom sa eliminuje nelegálny odber, čo výrazne šetrí náklady správcu vodovodnej siete.

 

 

  • Kompletný manažment spotreby vody
  • Bezkontaktná karta redukuje vonkajšie vplyvy
  • Obrovská úspora času
  • Nie je potrebná demontáž vodomeru kvôli neplatičom
  • Trieda ochrany IP68
  • Malé požiadavky na údržbu. 
  • Lítiová batéria s výdržou približne 6 rokov. 
  • Výmenu batérie je možné vykonať bez demontáže vodomeru oprávnenou osobou
  • Podsvietený LCD displej
  • Certifikát ISO 4064-1

 

 

predplatený systém na vodu


Pozri aj