arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Priemysel

Voda v priemysle, v jeho jednotlivých odvetviach, odboroch i závodoch má veľmi rozmanitý charakter. Mnohé priemyselné výrobné procesy si vyžadujú veľké množstvo vody rôznej kvality a zabezpečenia, čo vieme dosiahnuť našimi produktmi a komplexnými riešeniami.

Riešenia pre Vaše vody v každom priemyselnom odvetví:

 • Kvalitná voda z Vašich vlastných zdrojov pre Vaše potreby
 • Úprava procesných a chladiacich vôd
 • Znižovanie množstva odpadových vôd a ich opätovné využitie
 • Odstraňovanie špecifických a nešpecifických znečistení vôd
 • Zvyšovanie účinnosti existujúcich čistiarní OV
 • Znižovanie množstva produkovaných kalov:
  • zahusťovanie
  • odvodňovanie
  • trojfázová separácia
  • sušenie
 • Regulácia tlaku a prietoku
 • Prepájanie rôznych tlakových pásiem
 • Riešenie problematiky vzduchu v potrubí

Mobilné, kontajnerové aj pevné inštalácie v širokom rozsahu filtračných a separačných metód. Upravíme vody presne pre potreby Vášho procesu.