Priemysel

Voda v priemysle, v jeho jednotlivých odvetviach, odboroch i závodoch má veľmi rozmanitý charakter.

Mnohé priemyselné výrobné procesy si vyžadujú veľké množstvo vody rôznej kvality a zabezpečenia, čo vieme dosiahnuť našimi produktmi a komplexnými riešeniami.