arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Smart metering

Diaľkový odpočet - AMR/AMI

 

Diaľkový odpočet dát

Finančné benefity inteligentného merania:

 • Znižovanie množstva nefakturovanej vody NRW
 • Presná fakturácia pre väčšie množstvo vody
 • Zvýšenie príjmu za fakturovanú vodu pre vodárenskú spoločnosť

Prevádzkové benefity:

 • Dáta poskytnuté v reálnom čase
 • Rýchly zásah pri výskyte poruchy
 • Účinnejšie využitie ľudských zdrojov
 • Množstvo reportov a štatistických dát pre zlepšenie prevádzky
 • Optimalizácia vodovodnej siete a dimenzií vodomerov
 • Bez údržbové hlavné vodomery
 • Znižovanie nákladov na energie

 

 

 

Pokroková technológia diaľkového odpočtu meradiel

Diaľkový odpočet dát sa v dnešnom svete veľkých energetických úspor a pri zodpovednom prístupe k nakladaniu s energiami, zdrojmi a finančnými nákladmi javí ešte dôležitejší ako v minulosti.

Spoločnosť ARAD Slovakia s.r.o. spolupracuje s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré vyvinuli špičkový systém zaručujúci okamžitý a presný diaľkový zber informácií týkajúcich sa spotreby vody, el. energie a tepla.

Jednoduchý automatický zber dát významne uľahčuje bežne používané spôsoby odčítavania stavu konvenčných mechanických vodomerov. Zaniká potreba obhliadky vodomerov, výjazdov servisných technikov, čo má za následok úsporu finančných prostriedkov prevádzkovateľa vodovodnej siete.

Systémové riešenie nám negarantuje len vysokú presnosť merania a promptný zber dát, ale navyše aj možnosť zberu ostatných ukazovateľov spotreby. Zvýšená prehľadnosť získaných dát umožňuje konečnému spotrebiteľovi optimalizovať spotrebiteľské správanie a prispievať tak k zodpovednému nakladaniu s pitnou vodou.

 

Výhody využívania diaľkového odpočtu:

 • úspora času
 • žiadne stretnutia
 • žiadne prestoje
 • optimalizácia „odčítavacích výjazdov“Statický odpočet
 • ĽAHKÝ, ČISTÝ A BEZPEČNÝ ZBER DÁT
 • pri ťažko dostupných vodomeroch
 • pri zaliatých šachtách
 • pri snehovej pokrývke a námraze
 • ENERGETICKÝ MANAŽMENT
 • promptný zber dát
 • generácia presných ukazovateľov spotreby
 • príspevok k ochrane životného prostredia
 • BEZPEČNOSŤ DÁT
 • odhaľovanie priesakov
 • eliminácia nežiadúcej manipulácie

Projektový manažment pre naše systémové inžinierstvo je riadený skúseným  tímom, ktorý prispôsobuje systém tak, aby zohľadnil všetky okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitný zber dát a ich analýzu. Jednotlivé časti a služby sú zosúladené do uceleného projektového balíka. Naši zákazníci dostávajú poradenstvo, plánovanie, výrobu, inštaláciu, správu dát a projektový manažment vrátane správy projektu z jedného miesta.

 

IoT 

LoRaWAN

LoRaWAN (širokopásmová sieť s dlhým dosahom) je to technológia LPWAN pre bezdrôtovú komunikáciu batériových zariadení. LoRaWAN používa privátne siete (na rozdiel od NB-IoT). LoRaWAN má sieťový protokol Open Source. Rádiová technológia je však súkromná.

Nakoľko LoRaWAN je vhodnejšia na občasné prenosy dát, užívatelia musia byť pripravení na zhovievavosť z hľadiska aktualizácie údajov, alebo životnosti batérie. Ak by ste chceli implementovať plne automatické sieťové čítanie LoRaWAN, môžete buď spoliehať na existujúcu sieť alebo vytvoriť novú sieť LoRaWAN s partnermi - to bude vyžadovať investičné náklady.

NB-IoT

NB-IoT je štandardizovaná technológia LPWAN (Low Power Wide Area Network) pre aplikácie IoT, ktorá spája zariadenia prostredníctvom zavedených mobilných sietí a prenáša malé objemy dát do ťažko dostupných oblastí, počas dlhého časového obdobia. NB-IoT využíva existujúcu infraštruktúru, ktorá sa v súčasnosti používa na mobilnú komunikáciu. Títo operátory prevádzkujú, udržiavajú a modernizujú celú sieť.

Napriek nízkej spotrebe elektrickej energie NB-IoT predstavuje výzvu pre meracie prístroje na batérie. Pri implementácii plne automatického odčítania cez sieť NB-IoT nevlastníte infraštruktúru - na rozdiel od pevnej siete. Pri NB-IoT ste závislí od telekomunikačného poskytovateľa.