arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Úspora energie

REGULAČNÉ a VZDUCHOVÉ VENTILY

Našim cieľom je minimalizovať náklady a eliminovať úniky vody, preto ponúkame revolučné riešenia v oblasti úspory energie a znižovania strát vody použitím regulačných a vzduchových ventilov.

Použitie regulačných ventilov v kombinácii so vzduchovými ventilmi:

 • Zníženie tlaku v potrubí = zníženie únikov vody
 • Zníženie tlaku v potrubí = ochrana potrubia pred poruchami
 • Odstránenie vzduchu = zvýšenie prietoku v potrubí

 

 

 

 

POUŽITIE REGULAČNÝCH A VZDUCHOVÝCH VENTILOV = ÚSPORA ENERGIE

 

Úspora elektrickej energie a straty vody pri neporovnateľne nízkych investičných nákladoch.

Potrubie nie je určené na to, aby sa v ňom hromadil vzduch. Vzduch v potrubí vytvára dodatočné trenie, turbulencie a hlavne straty, ktoré majú za následok vyššiu spotrebu elektrickej energie.

Našim cieľom je minimalizovať náklady na eliminovať úniky vody, preto ponúkame revolučné riešenia v oblasti úspory energie a znižovania strát vody použitím regulačných a vzduchových ventilov.

 

 

 

 

 

 

Použitie regulačných ventilov v kombinácii so vzduchovými ventilmi:

 • Zníženie tlaku v potrubí = zníženie únikov vody
 • Zníženie tlaku v potrubí = ochrana potrubia pred poruchami
 • Odstránenie vzduchu = zvýšenie prietoku v potrubí


Úspora elektrickej energie a straty vody pri neporovnateľne nízkych investičných nákladoch

Potrubie nie je určené na to, aby sa v ňom hromadil vzduch. Vzduch v potrubí vytvára dodatočné trenie, turbulencie a hlavne straty, ktoré majú za následok vyššiu spotrebu elektrickej energie.

DERAGGER+

Inteligentná cesta, ako zabrániť zablokovaniu chodu čerpadla z dôvodu upchania čerpadla.

Deragger+:

 • Inteligentné, smart riešenie ktoré zabraňuje upchatiu čerpadiel
 • Eliminuje riziká spojené s obsluhou, čistením čerpadiel
 • Umožňuje čerpacej stanici, aby pracovala tak, ako bola navrhnutá
 • Vhodné pre existujúce, aj nové čerpacie stanice
 • Osvedčená a spoľahlivá technológia
 • Šetrí náklady na elektrickú energiu, servis, náhradne diely
 • Rýchla návratnosť
 • Predlžuje životnosť čerpadiel

DERAGGEROM+ udržujete čerpadlo v stave bez nečistôt, čím predídete upchatiu. Čerpadlá sú DERAGGEROM+ pravidelne prečistené, čím docielite dlhšiu životnosť čerpadla, nižšie náklady na údržbu a vyššiu energetickú účinnosť.

DERAGGER+ je inteligentná alternatíva pre čerpadlá.

 

Viac o DERAGGER+ sa dozviete: