arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Úspora energie a zníženie strát vody

 


Ako znížiť množstvo nefakturovanej vody?

AMR/AMI – SMART METERING

 • Centralizovaný zber dát ( Walk/Drive by, Fixed network)
 • Včasná diagnostika porúch na vodovodnej sieti
 • Dlhodobá spoľahlivosť a presnosť
 • Hromadná analýza získaných údajov

Tlakový a prietokový manažment

 • Úprava tlakových pomerov na vodovodnej sieti
 • Regulácia hladiny vo vodojemoch, zabránenie pretečeniu
 • Zabránenie vyprázdneniu vodojemov pri poruche
 • Ochrana pri tlakových rázoch

 

REGULAČNÉ a VZDUCHOVÉ VENTILY

Našim cieľom je minimalizovať náklady a eliminovať úniky vody, preto ponúkame revolučné riešenia v oblasti úspory energie a znižovania strát vody použitím regulačných a vzduchových ventilov.

Použitie regulačných ventilov v kombinácii so vzduchovými ventilmi:

 • Zníženie tlaku v potrubí = zníženie únikov vody
 • Zníženie tlaku v potrubí = ochrana potrubia pred poruchami
 • Odstránenie vzduchu = zvýšenie prietoku v potrubí

 

 

 

 

POUŽITIE REGULAČNÝCH A VZDUCHOVÝCH VENTILOV = ÚSPORA ENERGIE

 

Úspora elektrickej energie a straty vody pri neporovnateľne nízkych investičných nákladoch.

Potrubie nie je určené na to, aby sa v ňom hromadil vzduch. Vzduch v potrubí vytvára dodatočné trenie, turbulencie a hlavne straty, ktoré majú za následok vyššiu spotrebu elektrickej energie.

Našim cieľom je minimalizovať náklady na eliminovať úniky vody, preto ponúkame revolučné riešenia v oblasti úspory energie a znižovania strát vody použitím regulačných a vzduchových ventilov.

 

 

 

 

 

 

Použitie regulačných ventilov v kombinácii so vzduchovými ventilmi:

 • Zníženie tlaku v potrubí = zníženie únikov vody
 • Zníženie tlaku v potrubí = ochrana potrubia pred poruchami
 • Odstránenie vzduchu = zvýšenie prietoku v potrubí


Úspora elektrickej energie a straty vody pri neporovnateľne nízkych investičných nákladoch

Potrubie nie je určené na to, aby sa v ňom hromadil vzduch. Vzduch v potrubí vytvára dodatočné trenie, turbulencie a hlavne straty, ktoré majú za následok vyššiu spotrebu elektrickej energie.