Sektory

Naša spoločnosť sa špecializuje na realizáciu vodného hospodárstva v spolupráci so svetovými lídrami v oblasti vývoja a realizácie inovatívnych technológií  a ich aplikáciu v oblastiach: 

 • filtráciu, reguláciu tlaku a vzduchu v  zavlažovacích systémoch

 • produkty aplikované pre vodovodné siete a rozvody

 • diaľkový odpočet merania prietoku vody 

 • tlakový a prietokový manažment pre všetky aplikácie

 • filtráciu odpadovej vody pre mestá, obce a vodárenské spoločnosti

 • úprava pitnej vody pre mestá, obce a vodárenské spoločnosti

 • filtráciu vody pre priemyselné účely

 • čistenie odpadovej vody

 • ochranu vodovodných sietí proti rázom a poruchám

 • minimalizáciu nemerateľných odberov

 • systém predplatných vodomerov pre mestá a obce

 • protipožiarnu ochranu