arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Sektory

Naša spoločnosť sa špecializuje na realizáciu vodného hospodárstva v spolupráci so svetovými lídrami v oblasti vývoja a realizácie inovatívnych technológií  a ich aplikáciu v oblastiach: 

 • filtráciu, reguláciu tlaku a vzduchu v  zavlažovacích systémoch
 • produkty aplikované pre vodovodné siete a rozvody
 • diaľkový odpočet merania prietoku vody 
 • tlakový a prietokový manažment pre všetky aplikácie
 • filtráciu odpadovej vody pre mestá, obce a vodárenské spoločnosti
 • úprava pitnej vody pre mestá, obce a vodárenské spoločnosti
 • filtráciu vody pre priemyselné účely
 • čistenie odpadovej vody
 • ochranu vodovodných sietí proti rázom a poruchám
 • minimalizáciu nemerateľných odberov
 • systém  predplateného odberu vody pomocou predplatných vodomerov pre mestá a obce
 • protipožiarnu ochranu