Verejný sektor

Disponujeme technológiami a snimi ponúkanými navrhovanými riešeniami pre širokú škálu aplikácií v oblasti miest, obcí a vodárenských spoločností.