arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Verejný sektor

Disponujeme inovatívnymi technológiami v oblasti vodného hospodárstva, ktoré implementujeme na základe potrieb miest, obcí a vodárenských spoločností.

  • úprava pitnej vody

  • tlakový a prietokový manažment

  • ochrana vodovodných sietí proti rázom a poruchám

  • vodomery a prietokomery 

  • predplatné vodomery pre správcov bytov a domov

  • diaľkový odpočet dát AMR, IoT

  • minimalizácia nemerateľných odberov

  • produkty aplikované pre vodovodné siete a rozvody

  • monitoring, prenos a spracovanie údajov – prietok, tlak, celková spotreba.

  •  čistenie odpadovej vody