Verejný sektor

Disponujeme inovatívnymi technológiami v oblasti vodného hospodárstva, ktoré implementujeme na základe potrieb miest, obcí a vodárenských spoločností.

  • tlak a prietok

  • filtrácia

  • čistiarne odpadových vôd