arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Regulačné ventily

Medzi modernými technológiami je k dispozícii viac úrovní tlakového manažmentu. Regulačné ventily, ktoré máme k dispozícii patria medzi moderné technológie, ktoré nám umožňujú navrhnúť riešenie podľa potrieb zákazníka. Niektoré z nich sú kombináciou niekoľkých funkcií.

Dôležitosť riadenia vodovodných systémov je základným aspektom pri riešení otázok strát vody. V praxi sa potvrdzuje závislosť tlaku vody a úniku vody vo vodovodných sieťach.

Pri vysokom tlaku v potrubí dochádza k výrazne vyšším stratám vody ako v regulovanom potrubí. Prispôsobenie tlaku vody v systéme dodávky vody, ovplyvní straty vznikajúce vo vodovodných sieťach za účelom úspory vody, čiže zníženie nákladov pre odberateľa a v neposlednom rade aj pre prevádzkovateľa vodovodnej siete predlžením životnosti potrubia a tým zníženie prevádzkových nákladov.

Výhody zníženia pretlakov vo vodovodnej sieti:

 • Zníženie rýchlosti prietoku vody z už existujúcich prasklín
 • Eliminovanie množstva nových poškodení a prasklín
 • Zníženie nákladov spojených s poruchami
 • Zníženie spotreby vody a tým zníženie prevádzkových nákladov
 • Predĺženie životnosti potrubia a zníženie počtu havárií potrubia
 • Zníženie nákladov na energie a správu sieti

Základné typy:

 • Redukčný ventil na zníženie výstupného tlaku
 • Redukčný ventil na udržanie a redukciu tlaku
 • Rýchly poistný ventil uvoľňuje nadmerný tlak v systéme
 • Ventil na reguláciu hladiny s vertikálnym plavákom
 • Ventil na reguláciu hladiny s hydrostatickým pilotom
 • Ventil na ochranu čerpadla
 • Ventil na ochranu pred tlakovými rázmi
 • Ventil na reguláciu prietoku
 • Ventil určený na zabránenie vyprázdnenia vodojemu

Ak máte záujem o iné typy ventilov neváhajte nás kontaktovať, pripravíme Vám ponuku na mieru.