arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Úprava a filtrácia vody

Zhoršujúca sa kvalita povrchových a podzemných vôd prináša nové výzvy v úprave vôd aby splnili požiadavky na ich použitie (v priemysle, v oblasti pitných vôd, v poľnohodpovárstve, v odpadových vodách,..) 

Už niekoľko rokov realizujeme návrh a inštaláciu riešení v nasledovných oblastiach:

 • úprava kvality vôd v priemysle
 • úprava pitnej vody
 • úprava a čistenie odpadových vôd

Naším cieľom je plne uspokojiť požiadavky zákazníka poskytnutím riešenia, ktoré zabezpečí požadovanú kvalitu vody za primerané prevádzkové náklady s jednoduchou obsluhou, čo dosahujeme použitím spoľahlivých progresívnych technológií. Realizujeme projekty „na kľúč“ od návrhu aplikácie, realizáciu, uvedenie do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.
 

Z pohľadu klienta majú naše riešenia niekoľko rozhodujúcich predností:

 1. Zníženie investičných nákladov na stavbu - menšie požiadavky na priestor použitím inovatívnych technológií.

 2. Zníženie investičných nákladov -  výberom vhodného typu filtrov (na základe analýzy nečistôt) s automatickým samočisťiacim procesom (praním) bez prerušenia dodávky vody počas prania.

 3. Zníženie prevádzkových nákladov:


 • nižšia spotreba elektrickej energie v porovnaní s inými filtrami
 • menšia spotreba vody na čistenie filtrov (pranie)
 • minimálne nároky na obsluhu
 1. Spoľahlivo sa prispôsobia kolísaniu prietoku, zaťaženiu a typu častíc

 

Filtrácia vôd pre priemyselné účely

Voda v priemysle, v jeho jednotlivých odvetviach, odboroch i závodoch má veľmi rozmanitý charakter. Mnohé priemyselné výrobné procesy si vyžadujú veľké množstvo vody rôznej kvality.

Už niekoľko rokov na Slovenskom trhu poskytujeme riešenia v oblasti úpravy a filtrácie vody aj pre priemysel.

Na zabezpečenie týchto špecifických požiadaviek na kvalitu vody tím našich špecialistov navrhuje riešenia, ktoré zahŕňajú všetky fázy projektu od návrhu, realizáciu, uvedenie do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.

Prioritou firmy je poskytnúť zákazníkovi čo najefektívnejšie riešenie z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov, ktoré dosahujeme kombináciou individuálneho prístupu ku každej problematike s aplikáciou filtrov s progresívnymi funkciami.

V našich riešeniach používame nasledovné typy filtrov:

 • sitové
 • diskové
 • mikrovláknové
 • tlakové (media-filtre)
 • membránové
 • Reverzná osmóza

 

Kvalitu vody upravujeme podľa požiadaviek zákazníka v ktorejkoľvek časti technologického procesu, resp. z celej prevádzky/závodu. Navrhnuté riešenia majú rôzny stupeň riadenia podľa požiadaviek - od manuálnych cez poloautomatické až po plnoautomatické s diaľkovým prenosom dát.

Realizujeme projekty „na kľúč“ od návrhu aplikácie, realizáciu, uvedenia do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.

 

Nami ponúkané rieŠenia úpravy vôd sú aplikovateľné ako:

 • primárna, sekundárna, terciárna úprava vôd, resp. doúprava za existujúcim systémom.
 • predradená filtrácia pre zníženie zaťaženia kazetových a rukávových filtrov - zníženie nákladov na prevádzku a údržbu
 • filtrácia chladiacej vody (bočná, resp. plnoprietočná) na ochranu výmenníkov tepla
 • úprava kvality úžitkovej vody
 • predfiltrácia pred membránovými technológiami a membránové technológie (od mikrofiltrácie až po reverznú osmózu)
 • úprava a dočistenie odpadovej vody
 • a iné špecifické úpravy podľa požiadavky

Použitie filtračných systémov v nasledovných odvetviach priemyslu:

 • automobilovom,
 • chemickom,
 • petrochemickom,
 • plynárenskom,
 • leteckom,
 • baníctve,
 • papierenskom,
 • textilnom,
 • oceliarskom,
 • strojárskom,
 • elektrotechnickom a elektronickom,
 • poľnohospodárstve,
 • potravinárstve
 • a v iných