arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Separátory

Vertikálne separátory kombinujú veľmi vysokú rotačnú rýchlosť, unikátny dizajn a špeciálne materiály.

 

Vertikálne separátory poskytujú separačný režim 3 zložkových nemiešateľných zmesí (dvoch kvapalín s rôznou hustotou a pevnej látky). Generujú veľmi veľkú odstredivú silu, ktorá pre sedimentačné účely zabezpečí extrémnu účinnosť zariadenia.

 

Zmes, ktorá bude separovaná je prehnaná cez kužeľovú diskovú komoru/komín, kde prebieha viacvrstvová sedimentácia. Zmes sa separuje veľmi rýchlo, keď prejde cez paralelné úzke kanály diskovej komory.

 

Stredne veľký diskový separátor, ktorý pre inštaláciu požaduje cca 2 m2 zastavanej plochy, pri použití odstredivej sily môže byť porovnateľný s účinnosťou sedimentačnej nádrže s plochou 60 000 m2, čo je rovnaká rozloha ako 10 futbalových ihrísk. V technickom vyjadrení má tento separátor sedimentačnú plochu ekvivalentnú 60 000 m2.

 

Princíp separácie:


Tisícky „g“ sú vyrobené v nádobe diskového separátora. Odstredivá sila je vyrobená rotačnou rýchlosťou a veľkou plochou nádoby. Rotácia je generovaná elektromotorom pripojeným k horizontálnemu hriadeľu pružným spojením alebo spojkou. Vďaka prevodovému pomeru dosiahnutému špeciálne navrhnutou prevodovkou je pohyb prenesený na vertikálny hriadeľ. Nádoba je namontovaná na kužeľovom zakončení vertikálneho hriadeľa.

 

Spracovávaná kvapalina je napájaná do centra nádoby prostredníctvom pevného napájacieho potrubia. Následne je prítok zrýchlený pomocou špeciálne navrhnutého urýchľovača, usmernený v prvom rade k obvodu nádoby a potom cez disky, kde prebieha viacvrstvá separácia. Odseparované kvapaliny odtekajú k vrchu nádoby, kde sú vypúšťané prepadom alebo dostredivými čerpadlami. Pevné častice zachytené v separačnom procese sú zbierané po obvode nádoby a nepravidelne vypúšťané. Vypúšťanie pevných častíc je aktivované hydraulickým systémom nachádzajúcim sa v spodnej časti separačnej zóny.


V podstate, pevné častice sú vypúšťané cez otvory na obvode nádoby, ktoré sa otvárajú a zatvárajú pri pohybe posuvného piestu smerom hore a dole alebo dnom nádoby.

 

Odstredivá sedimentácia je často veľmi dobrou a ekonomickou alternatívou iných separačných procesov ako:

 • filtrácia
 • mikrofiltrácia
 • flotácia

 

Charakteristika: 

 • separácia trojzložkových zmesí
 • využitie odstredivej sily
 • rozličné typy čistenia – manuálne alebo automaticky (prerušovane)
 • 4 veľkostné prevedenia (5 000 - 50 000 l/h)
 • maximálny výkon 5 800 - 7 600 otáčok/min.
 • objem nádoby 5 - 40 l
   

 

Konštrukčné materiály 

 • Konštrukčné časti nádoby sú vyrobené zo špeciálnej nerezovej ocele.
 • Vnútorné časti, ktoré sú v kontakte s produktom sú vyrobené z materiálov vhodných pre prostredie, v ktorom prebieha daný proces: nerezová oceľ, mosadz alebo bronz.
 • Plášť vertikálneho separátora je z nerezovej ocele, hliníka alebo liatiny.
 • Prevodovka je vyrobená z liatiny alebo liatiny potiahnutej nerezovou oceľou.
 • Tesniaci materiál je vždy vyberaný podľa typu procesu.
   

Prevod - pohyb je vždy generovaný elektromotorom a je prenášaný:

 • spojkou a závitovkovým prevodom
 • pružne spojeným závitovkovým prevodom
 • sadou kladiek a plochým remeňom
 • pevným spojením a frekvenčným meničom
   

Špeciálna prevodová verzia používa vysokorýchlostný motor spojený priamo k vertikálnemu hriadeľu.

 

 

Napájanie a vypúšťanie spracovaných kvapalín:


Zmes je všeobecne napájaná cez pevné napájacie potrubie v strede nádoby. Odseparované kvapaliny môžu byť vypúšťané pretečením alebo zabudovaným čerpadlom.

 

Štandardne sú k dispozícii dva typy riešení zariadení:

 

 • S-typ: so zadržiavaním pevných látok – vyžadujúci ručné čistenie
 • FPC-typ: s automatickým prerušovaným vypúšťaním odseparovaných pevných častíc

Špeciálnaverzia
Špeciálne navrhnutý celonerezový separátor spolu s CIP čistiacim cyklom.


ATEXverzia
Špeciálne navrhnuté a certifikované vertikálne separátory, ktoré sú inštalované v nebezpečnom prostredí, pre úpravu potenciálne horľavých výrobkov atď. Separátor môže byť čistený dusíkom kvôli minimalizovaniu rizika zapálenia a spĺňa ATEX požiadavky.
 

Hermetickáverzia
Hydro-hermetické zariadenie inštalované v nádobe zabraňuje kontaktu s okolitým prostredím, čím sa predchádza oxidácii a úniku plynu.

 Výhody odstredivej sedimentácie:

 • malé rozmery zariadenia
 • nízke investičné náklady
 • univerzálnosť
 • ľahké použitie
 • nízke prevádzkové náklady
 • vysoká účinnosť

 

Použitie:


Vertikálne diskové separátory sú bežne navrhované len pre jeden typ separácie. V niektorých prípadoch, univerzálne verzie sú použiteľné pre prevádzkovanie dvoch rôznych typov separácií.
 

Čírenie
- separácia pevných častíc od kvapaliny (napr. ovocné džúsy, bunky biomasy)
 

Čistenie(rafinácia)
- separácia kvapaliny s vyššou hustotou od hlavnej kvapaliny s nižšou hustotou (napr. separácia vody od lubrikačného oleja)
- poskytuje aj možnosť súčasnej separácie pevných častíc.
 

Koncentrovanie
- koncentrácia kvapaliny s nižšou hustotou dispergovaná (rozptýlená) v kvapaline s vyššou hustotou (napr. zbieranie smotany z mlieka)
- poskytuje aj možnosť súčasnej separácie pevných častíc.

 Aplikácie:

 • Environmentálne procesy:
  • vhodné pre kal z priemyselných a komunálnych ČOV
  • sušenie výkalov zvierat
  • sušenie biomasy
 • Chemické procesy:
  • výrobné procesy zahŕňajúce medziprodukt alebo finálne produkty s integrovaným recyklačným procesom
  • proces s HDPE, PVS alebo PP – polymérovou výrobou
  • výrobné procesy pre farmaceutický a biotechnický sektor
  • výrobné procesy pre minerály a rudy
  • výrobný proces pre nefosílne palivo ako bionafta a etanol
 • Recyklácia:
  • procesy spracovania vyťaženého bahna
  • spracovanie a ťažba priemyselných kvapalín
  • recyklácia polymérov a ich recyklované výrobky
  • recyklácia procesnej vody v priemysle
 • Chémia olejov:
  • výrobné procesy derivátov
  • rafinérske procesy pre jedlé zeleninové oleje okrem olivového oleja
 • Procesy minerálnych palív a mazív:
  • čistenie a úprava palív
  • čistenie mazív
  • spracovanie a ťažba minerálov a palivových olejov
  • spracovanie zostatkového oleja z rafinérií a lagún, z mazív, z kalovej vody
 • Produkty živočíšneho pôvodu:
  • úprava vedľajších produktov zo spracovania rýb a mäsopriemyslu
 • Potravinárstvo:
  • spracovanie a získavanie nekvapalných potravinových výrobkov
  • spracovanie citrusových plodov
  • výroba vín a cukru
  • recyklácia výrobkov súvisiacich s potravinami
 • Mliečne výrobky a šťavy:
  • výrobné procesy mliečnych a syrových výrobkov
  • recyklácia súvisiaceho odpadového materiálu
  • výroba ovocných a zeleninových štiav