arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Nosiče biomasy

Nosice biomasyVysokokapacitné nosiče biomasy sú vhodné pre mnoho typov aplikácií. Nosiče sa úspešne používajú pre biologické čistenie odpadových vôd, v zariadeniach na výrobu bioplynu, ako nosiče biofilmu v anaeróbnom prostredí, na čistenie plynu, čistenie odpadového vzduchu, čistenie výfukových plynov a chladenie.

Výhody:

  • výrobky šetria životné prostredie - 100% recyklovateľný polyetylén
  • nízke prevádzkové náklady
  • jednoduchá aplikácia
  • vVysoká kapacita

 

Nosiče biomasy