arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Vzduchové ventily

Problematika vzduchu v potrubí

Tlak a vzduchové turbulencie vo vodovodných sieťach sú hlavnou príčinou vzniku porúch. Tieto dve sily vedú k stratám vody, ktoré unikajú cez trhliny v potrubí ako aj ku kontaminácií v dôsledku prenikaniu patogénov do vodovodného systému. Riadenie množstva vzduchu v systéme je veľmi dôležité a oboje, tak ako prítomnosť vzduchu aj jeho nedostatok, môže spôsobiť vážne problémy a vysoké škody.

Otázku vzduchu v potrubí riešime aplikáciou vzduchových ventilov, alebo ako to mnohí nazývajú vzdušníkov, prípadne odvzdušňovacie ventily.

Ako sa dostane vzduch do potrubia ?

 • Už samotná voda obsahuje vzduch.
 • Zmenou tlaku a teploty v potrubí.
 • Vniknutím cez satie čerpadla.
 • Cez potrubné prepojenia.
 • Pri vypúšťaní (odkaľovaní) potrubia.
 • Pri odstávkach.
 • Pri poruchách na potrubiach.

Princíp funkcie ventilov:

 • Úlohou vzduchových ventilov je riadiť tlak a prietok média v potrubí, ktorý je ovplyvňovaný prítomnosťou vzduchu.
 • Ak sa v potrubí nachádza veľa vzduchu, tento vzduch sa bude rozpínať a môže vytvoriť prekážku vode. Následne sa spomalí alebo úplne stratí prietok vody. V tomto prípade dôjde k nárastu vysokého tlaku v potrubí a následnej deštrukcii potrubia. Dochádza k vysokým únikom vody a s opravou takéhoto potrubia sú spojené vysoké náklady.
 • Správne umiestnenie vzduchového ventilu na potrubí nám odvzdušňuje potrubie a zabraňuje popísanej situácii.
 • Jednou z ďalších výhod našich vzduchových ventilov je ich dvojitá funkcia. Dokážu vzduch nie len odsať ale aj nasať, čo je ochrana v prípadoch, keď na potrubí vznikne prasklina a voda začne unikať. Pri vzniku podtlaku môže dôjsť k zborteniu potrubia. Tlak môže spôsobiť deštrukciu potrubia tzv. „vcucnutie“. Ak je na potrubí osadený vzduchový ventil s touto funkciou, ventil nasaje vzduch a ochráni potrubie pred kolapsom.

Základné typy vzduchových ventilov

KINETICKÝ

Funkcia: Umožňuje uvoľniť a absorbovať veľké množstvo vzduchu

Použitie:Pri napĺňaní a vypúšťaní potrubia, ktoré nie je dlhodobo pod tlakom

vzduchové ventily

AUTOMATICKÝ

Funkcia: Umožňuje kontinuálne uvoľňovať malé množstvo vzduchu

Použitie: Pri potrubných systémoch, ktoré sú dlhodobo pod tlakom

odvzdušňovacie ventily

KOMBINOVANÝ

Funkcia: Spája funkcie kinetického a automatického

Použitie: Pri napĺňaní a vypúšťaní potrubia, ktoré sú aj  dlhodobo pod tlakom.

vzdušníky

Ako jedna z malá spoločností na trhu pracujeme aj so vzduchovými ventilmi v plastovom prevedení, ktoré majú veľa výhod. Sú cenovo dostupnejšie ako kovové, nenáročné na údržbu, samo o sebe sú ľahké a ľahko sa s nimi pracuje.

K vzduchovým ventilom ponúkame aj príslušenstvo, ako protimrazová, alebo potikontaminačná ochrana.

Kde sa inštalujú vzduchové ventily ?

 • V mieste kde sa mení smer potrubia.
 • Na výtlaku čerpadiel.
 • Na najvyššom bode.
 • Na dlhých rovných úsekoch, kde nie sú vzduchové ventily.
 • V blízkosti uzatváracích armatúr.
 • Pred meracími a regulačnými armatúrami.
 • Na koncoch potrubí.
 • Za redukčnými ventilmi.

Inštalácie vzduchových ventilov

Pomocou softwarových aplikácii vieme analyzovať a navrhnúť presný typ vzduchového ventila resp. vzdušníka. Vzduchové ventily z našej ponuky využívame pri aplikáciách pre vodárenské spoločnosti, priemysel a zavlažovanie. Pre našich klientov navrhujeme podľa existujúceho hydraulického profilu potrubia inštaláciu dvoch typov vzduchových ventilov:

 • pre pitnú
 • odpadovú vodu