arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Dekantačné odstredivky

Pre dvoj a viaczložkové zmesi v našich riešeniach používame dekantačnú odstredivku, ktorá je vhodná ako pre odvodňovanie kalu, tak aj pre separáciu zmesí v priemysle.

Poskytujeme riešenie pre všetky technologické problematiky v oblasti separácie pevných, kvapalných a pevných látok a dvoch kvapalných látok vďaka bohatým skúsenostiam a know-how vyvinutých v priebehu času v najdôležitejších priemyselných trhoch pre odstredivky. 

Realizujeme projekty „na kľúč“ od návrhu aplikácie, realizáciu, uvedenie do prevádzky, vrátane záručného a pozáručného servisu.

Princíp:


Odstredivka sa používa na separáciu dvoch alebo viacerých fáz kvapalín s rôznymi mernými hmotnosťami, v ktorých sú prítomné suspendované pevné látky. Oddelenie pevných látok a kvapalín prebieha vo valcovo / kužeľovom rotujúcom bubne, na ktorého obvode sa zhromažďujú ťažšie pevné častice a sú priebežne odoberané vnútorným dopravníkom. Pre zlepšenie separácie pevných látok od kvapaliny sa môže pridávať vhodne vybraný polyelektrolyt, ktorý podporí agregáciu pevných častíc. Dávkovanie polyelektrolytu sa spravidla používa pre odvodnenie čistiarenských kalov.

 
Charakteristika zariadenia:

 • rozsah prietokov: 2,5 – 140 m3/hod
 • dvoj – troj fázové prevedenie
 • vhodné pre suspenzie s percentom sušiny minimálne 1 % (pri nižších koncentráciách je potrebné predchádzajúce zahustenie)
 • percento sušiny  po odstredení obyčajne 25-30%
 • za účelom navrhnutia najvhodnejšieho riešenia (vrátane dávkovania polyméru) je pred každým návrhom vykonávaný laboratórny test vzorky
 • na požiadanie môže byť systém odvodnenia plnoautomatický  dodávka obsahuje: čerpadlá, prípravnú jednotku polyméru, dopravník kalu, elevátor, statický zmiešavač, riadiaci panel, kalový prietokomer
 • možnosť aj kontajnerového riešenia s plnou výbavou 
 • dopravník a bubon môžu byť vyrobené z rôznych nerezových ocelí (AISI 304...)
 • ochrana proti opotrebeniu dopravných cievok je zabezpečená použitím spekaných materiálov ako karbid wolfrámu

Použitie:


Environmentálne procesy:

 • vhodné pre kal z priemyselných a komunálnych ČOV
 • sušenie výkalov zvierat
 • sušenie biomasy

Chemické procesy:

 • výrobné procesy zahŕňajúce medziprodukt alebo finálne produkty s integrovaným recyklačným procesom
 • proces s HDPE, PVS alebo PP – polymérovou výrobou
 • výrobné procesy pre farmaceutický a biotechnický sektor
 • výrobné procesy pre minerály a rudy
 • výrobný proces pre nefosílne palivo ako bionafta a etanol

Recyklácia:

 • procesy spracovania vyťaženého bahna
 • pracovanie a ťažba priemyselných kvapalín
 • recyklácia polymérov a ich recyklované výrobky
 • recyklácia procesnej vody v priemysle

Chémia olejov:

 • výrobné procesy derivátov
 • rafinérske procesy pre jedlé zeleninové oleje okrem olivového oleja

Procesy minerálnych palív a mazív:

 • čistenie a úprava palív
 • čistenie mazív
 • spracovanie a ťažba minerálov a palivových olejov
 • spracovanie zostatkového oleja z rafinérií a lagún, z mazív, z kalovej vody

Produkty živočíšneho pôvodu:

 • úprava vedľajších produktov zo spracovania rýb a mäsopriemyslu

Potravinárstvo:

 • spracovanie a získavanie nekvapalných potravinových výrobkov
 • spracovanie citrusových plodov
 • výroba vín a cukru
 • recyklácia výrobkov súvisiacich s potravinami

Mliečne výrobky a šťavy:

 • výrobné procesy mliečnych a syrových výrobkov
 • recyklácia súvisiaceho odpadového materiálu
 • výroba ovocných a zeleninových štiav