arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Poľnohospodárstvo

V poľnohospodárstve realizujeme projekty na kľúč,

ktoré navrhujeme na základe potrieb

našich zákazníkov.

  

Úprava studničnej vody na farmách pre všetky druhy hospodárskych zvierat

 • odstraňovanie mangánu, železa, vápnika, horčíka, ťažkých kovov..
 • dezinfekcia vody 

 

Čistenie odpadových vôd z hospodárskych zvierat

 • recyklácia odpadovýchvôd a následné využitie
 • separácia, čerpanie a miešanie hnojovice 

Rosenie dobytku pre zníženie tepelného stresu

  

ČOV, malé mliekarne

 • čistenie a recyklácia odpadových vôd pri spracovaní mlieka  

 

Filtrácia, separácia a recyklácia vody pri chove rýb

 • zlepšenie zdravotného stavu rýb
 • zlepšenie kvality vody
 • zvýšenie reprodukcie
 • eliminácia chorôb 

Závlahové systémy

 • protimrázová ochrana viníc a sadov
 • filtácia a čerpanie závlahovej vody
 • tlakový a prietokový manažment, diaľkové prenosy
 • ochrana závlahových systémov
 • recyklácia vody pri skleníkovom pestovaní

 

 ♦  návrh projektu  ♦  dizajn    logistika & dodanie  ♦  inštalácia & zaškolenie  ♦  údržba & technická podpora

 

 

filtrácia
závlahové systémy
filtrácia