Drviče

Unikátny drvič , ktorého súčasťou je čerpadlo je vhodný pre použitie v poľnohospodárstve aj priemysle. V závislosti od potrieb príslušnej aplikácie môže zariadenie obsahovať len jeden drvič na redukciu hrubých častíc, drvič a čerpadlá na následné dopravenie média alebo dokonca niekoľko drvičov s čerpadlami pre mimoriadnu redukciu častíc.

Drvič