arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Tlakový, prietokový a vzduchový manažment

Regulácia tlaku a prietoku


Dôležitosť riadenia vodovodných systémov je základným aspektom pri riešení otázok strát vody. V praxi sa potvrdzuje závislosť tlaku vody a úniku vody vo vodovodných sieťach.


Pri vysokom tlaku v potrubí dochádza k výrazne vyšším stratám vody ako v regulovanom potrubí. Prispôsobenie tlaku vody v systéme dodávky vody, ovplyvní straty vznikajúce vo vodovodných sieťach za účelom úspory vody, čiže zníženie nákladov pre odberateľa a v neposlednom rade aj pre prevádzkovateľa vodovodnej siete predlžením životnosti potrubia a tým zníženie prevádzkových nákladov.

Nízky tlak Vysoký tlak

Výhody zníženia pretlakov vo vodovodnej sieti:

 • Zníženie rýchlosti prietoku vody z už existujúcich prasklín
 • Eliminovanie množstva nových poškodení a prasklín
 • Zníženie nákladov spojených s poruchami
 • Zníženie spotreby vody a tým zníženie prevádzkových nákladov
 • Predĺženie životnosti potrubia a zníženie počtu havárií potrubia
 • Zníženie nákladov na energie a správu sieti

 Problematika vzduchu v potrubí


Tlak a vzduchové turbulencie vo vodovodných sieťach sú hlavnou príčinou vzniku havárií. Tieto dve sily vedú k stratám vody, ktoré unikajú cez trhliny v potrubí ako aj ku kontaminácii v dôsledku prenikaniu patogénov do vodovodného systému. Riadenie množstva vzduchu v systéme je veľmi dôležité a oboje, tak ako prítomnosť vzduchu aj jeho nedostatok, môže spôsobiť vážne problémy a vysoké škody.


Otázku vzduchu v potrubí riešime aplikáciou vzduchových ventilov, alebo ako to niektorí nazývajú vzdušníky, prípadne odvzdušňovacie ventily.

Ako sa dostane vzduch do potrubia ?

 • Už samotná voda obsahuje vzduch.
 • Zmenou tlaku a teploty v potrubí.
 • Vniknutím cez satie čerpadla.
 • Cez potrubné prepojenia.
 • Pri vypúšťaní (odkaľovaní) potrubia.
 • Pri odstávkach.
 • Pri poruchách na potrubiach.

 

                                                                     Vzduch                                                                                                                                                                  Tlakové rázy

Vzduchové ventilyRegulačné ventily