arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Čistenie odpadových vôd a odvodňovanie kalu

 

 

Odvodňovanie kalu

Komunálne ČOV

 

Názov projektu

Odstredivka na komunálnej ČOV

Postup

-   Technologický návrh  na základe požiadaviek investora

Množstvo m3/h

20

Sušina na vstupe 

2%

Sušina na výstupe

20%

Popis

Plnoautomatická linka vrátane flokulačnej stanice, dopravníkov, čerpadiel a riadenia

Stupeň riadenia

plnoautomatické

 

Názov projektu

Odstredivka na komunálnej ČOV

Postup

-  Technologický návrh  na základe požiadaviek investora

Množstvo m3/h

25

Sušina na vstupe %

2,5

Sušina na výstupe

20%

Popis

Plnoautomatická linka vrátane flokulačnej stanice, dopravníkov, čerpadiel a riadenia

Stupeň riadenia

plnoautomatické

 

Názov projektu

Odvodňovacia linka na komunálnej ČOV

Postup

-  Technologický návrh  na základe požiadaviek investora

Množstvo m3/h

10

Sušina na vstupe %

2,5

Sušina na výstupe

18-20%

Popis

Plnoautomatická linka vrátane flokulačnej stanice, dopravníkov, čerpadiel a riadenia

Stupeň riadenia

plnoautomatické


Priemyselné ČOV
 

Názov projektu

Dekantačné odstredivky na odvodňovanie vody s lignínom

Popis

-        minimalizovanie spotreby polyméru pri dosahovaní čo najväčšej sušiny na výstupe aj pri vysokých vstupných prúdeniach procesného média

Výhody

-        vynikajúca separácia

-        maximálne odvodnenie

-        dual drive systém pohonu

-        kompaktný dizajn

-        možnosť mobilného prevedenia

 

Čistenie odpadových vôd

Názov projektu 

Mestská ČOV

Technológia

MBBR a IFAS

Počet EO

2500

Q24 (m3/deň)

526

Popis

hrubé hrablice – jemné hrablice – anoxická zóna – oxická zóna s nosičmi biomasy – dosadzovacia nádrž – terciálne dočistenie

 

Názov projektu

Obecná ČOV

Technológia

MBBR

Počet EO

1000

Q24 (m3/deň)

172

Popis

jemné hrablice/lapač piesku -reaktor s nosičmi biomasy - media čírič (aj kontajnerové riešenie)

 

Názov projektu

Mestská ČOV

Technológia

IFAS + odstraňovanie fosforu

Počet EO

12753

Q24 (m3/deň)

2830

Popis

jemné hrablice reaktor(anaeróbna – anoxická- aeróbna s nosičmi biomasy-oxická zóna )– dosadzovacia nádrž- koagulácia-terciálna filtrácia + kalové hospodárstvo

 

Názov projektu

Obecná ČOV

Technológia

IFAS

Počet EO

3000

Q24 (m3/deň)

820

Popis

hrubé hrablice – jemné hrablice – lapač piesku –reaktor ( anoxická zóna- aeróbna s nosičmi biomasy - aeróbna zóna)- dosadzovacia nádrž+ kalové hospodárstvo