arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Sitové filtre

V naších riešeniach používame sofistikované a ľahko prevádzkovateľné automatické sitové filtre so samočistiacim mechanizmom poháňaným elektromotorom. Sitové filtre používame ako súčasť našich kompletných filtračných systémov alebo navrhujeme ako samostatný komponent.

Filtrácia:

Filtračný element pozostáva zo sita v tvare valca. Surová voda je privádzaná do stredu filtračného elementu – valca. Filtrácia prebieha prechodom vody cez sito, pričom nečistoty sa zachytia vo vnútri sita, kde sa vytvára filtračný koláč, ktorý spôsobuje tlakovú stratu.

Prevádzka sitového filtra a tiež proces samočistenia je riadený pomocou PLC riadiacej jednotky, ktorá umožňuje maximálnu flexibilitu v riadiacich voľbách a má veľa funkcií, ktoré môžu byť zapracované podľa potrieb klienta.

Samočistiaci proces:

Počas samočistiaceho procesu filtrácia pokračuje. Samočistiaci proces je zabezpečený elektricky poháňaným otáčavým mechanizmom pozostávajúcim zo sacích trysiek alebo kombinovaných trysiek (alternatívou sú aj nerezové kefy).

Počas procesu samočistenia PLC riadi selenoid, ktorý otvorí výpustný ventil, čím vytvorí sací prúd o veľkom prietoku na hrotoch trysiek rovnako ako u ejektora. Sacie trysky sú uchytené na zbernom potrubí v strede valca a točia sa špirálovitým pohybom okolo sita, pričom podtlakom nasávajú nečistoty z povrchu vnútornej strany sita. Pri takomto spôsobe čistenia filtra nie je potrebný zásobník pracej vody.

sitový filter

Proces samočistenia začína na základe jednej z nasledujúcich podmienok:

 • Prijatého signálu zo spínača tlakovej diferencie
 • Časového intervalu nastaveného na riadiacej doske
 • Manuálne štartom

 Riadiaci panel tiež zabezpečuje:

 • Voliteľný kontinuálny mód čistenia
 • Počítač cyklov čistenia
 • Alarmový vstup – môže byť použitý pri otvorenom obtokovaní, zastavenom čerpadle atď.

Charakteristika sitových filtrov:

 • rozsah prietokov od 4 do 7 200 m3/hod (pre jeden filter)
 • pri väčších prietokoch je navrhované riešenie s viacerými paralelne zapojenými filtrami
 • filtračný stupeň 3500 až 10µm
 • filtre sú vhodné aj pre vysoké látkové zaťaženie
 • ponúkame aj filter navrhnutý pre filtrovanie vody znečistenej vláknami
 • pre agresívne média je možné prevedenie z nerezovej ocele alebo špeciálna povrchová úprava
 • môžu byť automatické, poloautomatické alebo manuálne v závislosti od požiadaviek klienta
 • možnosť telemetrického prenosu dát na dispečing
 • automatické čistenie v závislosti od prednastavenej hodnoty tlakovej straty alebo časového intervalu
 • počas procesu prania nie je prerušená filtrácia
 • prevádzka pri nízkom tlaku, preto je vhodný pre aplikácie pmin,vody = 2,5 bar

Použitie filtrov:

 • predfiltrácia pri úprave pitnej vody pred kazetovým filtrom alebo membránami
 • úredfiltrácia pred úpravou vody reverznou osmózou
 • filtrácia chladiacej vody na ochranu výmenníkov tepla a ložísk
 • predfiltrácia pre systém reverznej osmózy na odsolenie morskej vody
 • predfiltrácia pred kazetovými a rukávovými filtrami pre zníženie spotrebných nákladov a práce spojené s údržbou
 • filtrácia dávkovacej vody ako stupeň pri úprave vody
 • filtrácia úžitkovej vody napr. v poľnohospodárstve pre zavlažovacie systémy
 • špeciálne vyvinutý filter pre filtráciu vody znečistenej vláknami – napr. pre textilný, papierenský priemysel
 • filtrácia odpadovej vody pred primárnou sedimentáciou alebo ako terciálne dočistenie

Výhody sitových filtrov:

 • spoľahlivo sa prispôsobia kolísaniu prietoku, zaťaženiu a typu častíc
 • zníženie investičných nákladov na stavbu - menšie požiadavky na priestor v dôsledku menšieho prevedenia filtrov (váha/veľkosť)
 • zníženie investičných nákladov pri potrebe zabezpečenia nepretržitej prevádzky filtrácie - pri výbere sitových filtroch nie je potrebný návrh väčšieho počtu filtrov, pretože čistenie sitového filtra prebieha bez prerušenia filtrácie
 • zníženie prevádzkových nákladov:
 • nižšia spotreba elektrickej energie v porovnaní s inými filtrami
 • menšia spotreba vody pri čistení filtrov (len 1% surovej vody spolu s nečistotami zachytenými na site je odsávané sacími tryskami z vnútornej plochy sita)
 • nižšie nároky na obsluhu