Macerátory

Vďaka svojmu princípu rezania, nože spoľahlivo porežú existujúce pevné častice na drobné vlákna (Q-tipy). Cudzie látky obsiahnuté v odpadovej vode alebo v kaloch sú v integrovanom odlučovači ťažkých materiálov spoľahlivo oddelené. Týmto spôsobom macerátor chráni čerpadlá a ostatné komponenty v čističke odpadových vôd a kanalizácii pred poškodením spôsobeným cudzími látkami a zároveň zabraňuje upchávaniu. Zároveň sa homogenizuje, čo výrazne znižuje náklady a úsilie potrebné na zahusťovanie a odvodnenie kalu.

MacerátorMacerátor