Úprava vody

Uvedomujeme si, že kvalita pitnej vody má podstatný vplyv na ľudské zdravie a preto naším cieľom je poskytovať technológie, ktoré vyrábajú bezpečnú pitnú vodu po celý čas.

Ponúkame komplexné riešenie pre nové úpravne vôd, pre rekonštrukcie existujúcich úpravní vôd príp dodatočné vybavenie existujúcich technologických liniek.

V našich riešeniach implementujeme technológie s progresívnymi prvkami, ktoré znižujú investičné aj prevádzkové náklady a zároveň zabezpečujú kvalitnú pitnú vodu po celý čas úpravy.