arad@arad.sk +421 55 6941 066 +421 911 383 654
Facebook Youtube

Produkty

Naše portfólium zahŕňa širokú šlálu produktov potrebných pre poľnohospodárstvo.

Ultrazvukové vodomery

Revolučne nové, presné a spoľahlivé ultrazvukové meradlá pretečeného množstva vody predstavuje sortiment ultrazvukových vodomerov a prietokomerov .

Prietokomer OCTAVE

OCTAVE využíva dvojlúčovú ultrazvukovú technológiu pre presné a spoľahlivé meranie bez obsahu pohyblivých súčiastok. Jedinečnou konštrukciou a technológiou je zaručená vynikajúca dlhodobá stabilita a spoľahlivosť.

Ultrazvukový prietokomer OCTAVE je ideálna náhrada združených vodomerov  Zákazultrazvukový prietokomerníkom prináša mimoriadne presné meranie pretečeného množstva vody, úsporu energie a  v neposlednom rade aj nižšie obstarávacie náklady.

Prietokomer OCTAVE je možné použiť ako fakturačné meradlo.

OCTAVE je batériou napájaný prietokomer so životnosťou batérie až 10 rokov.

Robustná mechanická konštrukcia s krytím IP68 umožňuje použiť prietokomer aj v zaplavených priestoroch (šachtách) bez akéhokoľvek obmedzenia jeho funkčnosti. Pracovný tlak prietokomera OCTAVE je 16 barov, je extrémne citlivý a presný už pri malých prietokoch vody. Prietokomer je možné nainštalovať v akejkoľvek polohe. Samozrejmosťou je príprava na AMR.

Vodomery a prietokomery s impulzným výstupom je možné do systému diaľkového odpočtu integrovať pripojením pomocou externého rádiového modulu.

Mechanické vodomery

Woltman Silver Turbo-WSTsb implementuje pokročilé metódy a technológie.

VLASTNOSTI

 • Maximálna teplota kvapaliny 60°C
 • Maximálny prevádzkový tlak: štandard-16bar (Na požiadanie - 25bar)mechanický vodomer woltman
 • Teleso meradla: sivá liatina, s povlakom polyester (Možný výber – bronz (Norma AWWA)
 • Dodávané rozmery: 2“ – 12“ (50mm – 300mm)
 • WSTsb má široké rýchlosti merania, ktoré mu umožňujú použite v rôznych aplikáciách
 • a v extrémnych situáciách (nízke toky, vysoké toky)
 • Odolný voči extrémnym pracovným podmienkam, ako je napr. vibrácia
 • Žiadna citlivosť na vlhkosť (aj v prípade, že suchá komora je naplnená vodou)
 • Magnetická spojka WSTsb, rovnako ako jeho predchodca, merač Woltman Turbo - má jedinečnú meraciu jednotku, v ktorej necháva len jednu pohybujúcu sa súčiastku v styku s vodou. Magnety, ktoré sú inštalované v obežnom kolese a v prevodovke sa odpudzujú na rozdiel od Woltmanu WT, kde sa magnety priťahujú
 • Implementácia olejového zásobníka a klzného ložiska zabezpečí lepšiu životnosť

Indukčné prietokomery

Indukčný prietokomer umožňuje meranie prietoku elektricky vodivých kvapalín v rôznych odvetviach priemyslu. Možno ho použiť aj v aplikáciách , elektromagnetický prietokomerkde je potrebné merať médium obsahujúce pevné časti alebo nehomogénne zmesi. Pre meranie abrazívnych zmesí je nutné použitý indukčný prietokomer so špeciálnou výstelkou.

Indukčné prietokomery spĺňajú náročné požiadavky na presnosť, spoľahlivosť a dlhodobú stabilitu merania. Umožňujú meranie prietoku média v oboch smeroch .

Meranie prietoku média je u indukčných prietokomerov bezkontaktné, bez mechanických pohyblivých častí a neovplyvňuje nijako hydrodynamické pomery v potrubí .

Hlavné výhody :

 • vysoká presnosť merania v širokom rozsahu meraných hodnôt
 • vysoká spoľahlivosť , minimálne nároky na údržbu ( bezúdržbové )
 • nespôsobujú hydraulické straty v potrubí
 • hygienicky nezávadné , možnosť použitia v potravinárskom alebo chemickom priemysle
 • možnosť diaľkového prenosu nameraných dát

Regulačné ventily

regulačné ventilyMedzi modernými technológiami je k dispozícii viac úrovní tlakového manažmentu. Regulačné ventily, ktoré máme k dispozícii patria medzi moderné technológie, ktoré nám umožňujú navrhnúť riešenie podľa potrieb zákazníka. Niektoré z nich sú kombináciou niekoľkých funkcií.

Dôležitosť riadenia vodovodných systémov je základným aspektom pri riešení otázok strát vody. V praxi sa potvrdzuje závislosť tlaku vody a úniku vody vo vodovodných sieťach.

Pri vysokom tlaku v potrubí dochádza k výrazne vyšším stratám vody ako v regulovanom potrubí. Prispôsobenie tlaku vody v systéme dodávky vody, ovplyvní straty vznikajúce vo vodovodných sieťach za účelom úspory vody, čiže zníženie nákladov pre odberateľa a v neposlednom rade aj pre prevádzkovateľa vodovodnej siete predlžením životnosti potrubia a tým zníženie prevádzkových nákladov.

Vzduchové ventily

Problematika vzduchu v potrubívzduchové ventily

Tlak a vzduchové turbulencie vo vodovodných sieťach sú hlavnou príčinou vzniku havárií. Tieto dve sily vedú k stratám vody, ktoré unikajú cez trhliny v potrubí ako aj ku kontaminácii v dôsledku prenikaniu patogénov do vodovodného systému. Riadenie množstva vzduchu v systéme je veľmi dôležité a oboje, tak ako prítomnosť vzduchu aj jeho nedostatok, môže spôsobiť vážne problémy a vysoké škody.

Otázku vzduchu v potrubí riešime aplikáciou vzduchových ventilov, alebo ako to niektorí nazývajú vzdušníky, prípadne odvzdušňovacie ventily.

Filtre

 • sitové
 • diskové
 • mikrovláknové
 • tlakové
 • membránové
 • reverzná osmóza

Drviče, Separátory, Lisy odpadu

  • úprava vedľajších produktov zo spracovania rýb a mäsopriemyslu
  • spracovanie a získavanie nekvapalných potravinových výrobkovspracovanie biologického odpadu
  • spracovanie citrusových plodov
  • výroba vín a cukru
  • recyklácia výrobkov súvisiacich s potravinami
  • výrobné procesy mliečnych a syrových výrobkov
  • výroba ovocných a zeleninových štiav
  • recyklácia súvisiaceho odpadového materiálu